Naše služby a produkty

Máme aplikace, které přizpůsobujeme vašim požadavkům!

Univerzální datový sklad

Uložení „nekonečné“ historie veškerých potřebných technologických, obchodních a dalších dat, jejich výpočty a prezentace v našich standardních nebo specifických aplikacích. Sběr a dodávky dat do/z datového skladu IND-Ex® z/do libovolných informačních systémů. ♦ ♦ ♦ Základní kámen všech dalších aplikací.

Jednotný systém vážení

Zajišťění vážení a jednotného zpracování, ukládání a prezentaci vážení ze všech silničních a kolejových vah. Vývoj aplikací pro vážení. Napojení na různé vážní systémy a zajištění automatických podkladů pro fakturaci v ERP systémech. ♦ ♦ ♦ Příklady: vážní systémy: vlastní vývoj, Tenzona, Tamtron, Schenck, ERP systémy: Money, SAP

Obchodní konzole

Webová aplikace pro prodávající/zákazníky zajišťující kontrolu a omezení prodeje materiálů na základě objednávek a jejich využívání. ♦ ♦ ♦ Příklad: Prodej vedlejších energetických produktů (popílek, energosádrovec, struska, granulát) na elektrárnách.

Rezervační systém

Webová aplikace pro administrátory/zákazníky pro rezervace odběrů/ dodávek materiálů nebo zboží v čase a kontrolu využití rezervací. ♦ ♦ ♦ Příklad: Rezervace odběrů vedlejších energetických produktů (popílek, energosádrovec, struska, granulát) a dodávek biomasy na elektrárnách.

Systém událostí

Zajišťění jednotného odesílání události nad libovolnými daty v datového skladu IND-Ex® pomocí emailů nebo SMS vybraným příjemcům. ♦ ♦ ♦ Příklady událostí: Překročení varovných nebo poplachových mezí technologických veličin (např. teplota ložiska) • Vyčerpání objednávek / dodávek materiálu/zboží • Okamžik výměny libovolné části zařízení

Požadavky na nákup

Webové workflow umožňující vytváření, schvalování a evidenci požadavků na nákup včetně automatického odesílání objednávky z ERP systému. ♦ ♦ ♦ Příklad: Požadavky na nákup ve spojení s ERP systémem Money S5

Elektronická průvodka smlouvy

Webové workflow umožňující vytváření, schvalování a evidenci smluv. ♦ ♦ ♦ Příklady: Vytváření, schvalování a evidence obchodních smluv, zaměstnaneckých smluv apod.

Obchodní rozpis

Webová aplikace pro administrátory/dodavatele zajišťující kontrolu a omezení dodávek na základě denních rozpisů a jejich plnění. ♦ ♦ ♦ Příklad: Dodávky biomasy do elektráren.

SW router

Aplikace zajišťující online komunikaci mezi technologickými systémy s různými komunikačními rozhraními ♦ ♦ ♦ Příklad: Poskytování aktuálních hodnot veličin řídícího systému do diagnostických systémů vodních elektráren

Provozní deník

Webová aplikace pro směnové a ostatní pracovníky umožňující zachycení stavu libovolných zařízení, vkládání poznámek a předávání zařízení ve směnných provozech. Je možné propojit s libovolným informačním systémem identifikace zařízení. ♦ ♦ ♦ Příklad: Směnný provoz elektráren.

Kniha požadavků

Webová aplikace pro správce a směnové pracovníky umožňující zápis požadavku na úpravu/opravu zařízení a kontrolu jeho provedení. ♦ ♦ ♦ Příklad: Požadavky na úpravu/opravu zařízení v elektrárnách .

Elektronický správce - preventivní údržba

Zajišťuje preventivní údržbu zařízení založenou na kontrole a výměně podle předpisu zařízení a provozních ukazatelů (provozní hodiny, zatížení, náklady na zařízení) ) namísto prediktivní, pouze časově plánované údržby. ♦ ♦ ♦ Příklad: Preventivní údržba zařízení na elektrárnách. Možnost plánovat na motohodiny, namáhání (množství materiálu) apod.

Automatická evidence vlaků

Zajišťuje přehlednou úplnou evidenci vlaků a jejich vagónů včetně jejich stavu a vážení od počátku až do konce jejich životního cyklu v dopravě. ♦ ♦ ♦ Příklad: Přeprava uhlí do elektrárny

Automatická evidence materiálů a provozu

Zajišťuje jednotnou přehlednou evidenci dodávek a spotřeby materiálů a provozních hodin zařízení. ♦ ♦ ♦ Příklad: Evidence materiálů (uhlí, mazut, vápno, vápenec, sádrovec, …) a provozních hodin velkých zařízení v elektrárně.

Early Warning System

Diagnostický systém na základě strojového učení pro včasné varování předcházející problémům technologických zařízení. ♦ ♦ ♦ Příklad: Vibrodiagnostika turbín vodních elektráren.

Centrální databáze chemických vzorků

Zajišťuje jednotnou přehlednou evidenci a kontrolní výstupy chemických vzorků a jejich pomocných informací. ♦ ♦ ♦ Příklad: Chemické vzorky paliva a vedlejších energetických produktů v elektrárně.

Dokážeme propojit vaše stávající aplikace, případně je

doplnit o naše řešení tak, aby váš IS naplnil VŠECHNY VAŠE POTŘEBY.

Máte otázky? Chcete prokonzultovat vaše potřeby?  

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.