Již 23 let vyvíjíme a integrujeme

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Naše služby

WEBOVÉ a EXCELOVSKÉ APLIKACE nad datovým skladem IND-Ex®

Naše webové nebo Excelovské aplikace využívají náš datový sklad IND-Ex®, který přináší jednotnou infrastrukturu pro ucelený informační systém. ♦ ♦ ♦ IND-Ex® je propracované jednotné databázové schéma založené na relační technologii DB Oracle a na objektové orientaci a umožňuje jednotný rychlý přístup k datům.

PROPOJENÍ EXISTUJÍCÍCH IS

Díky vlastnímu vývoji všech aplikací včetně datového skladu IND-Ex® jsme schopni propojit libovolné informační systémy přes jakákoliv komunikační rozhraní. ♦ ♦ ♦ Příkladem je např. propojení technologických (řídících, vážních, diagnostických, …) systémů a ERP systémů (SAP, Money, …), technologických a obchodních systémů, vzájemné propojení technologických systémů.

ZAKÁZKOVÝ VÝVOJ SOFTWARE

Poskytujeme libovolný zakázkový vývoj software postavený na naší infrastruktuře IND-Ex.net® a vlastním vývoji/znovupoužití softwarových komponent. ♦ ♦ ♦ Postupujeme v úzké součinnosti se zákazníkem, spolu specifikujeme a odsouhlasíme zadání, iterativně poskytujeme zákazníkům prototypy a zkušební verze, ladíme s ním konečnou verzi až k jeho úplné spokojenosti.

SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Poskytujeme nepřetržitou každodenní podporu vlastních aplikací a zajišťujeme jejich bezchybný provoz. ♦ ♦ ♦ Jsme schopni také převzít servis cizích informačních systémů/aplikací.

Mluví za nás naše práce

přes 23

___________

let zkušeností

více než 320

___________

používaných aplikací

více než 60

___________

vyvinutých aplikací

Naši zákazníci